Мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатии
шаҳри Ваҳдат

Амнияти фазои иттилоотӣ ҷузъи муҳими амнияти миллист

Дар замони муосир муборизаи давлатҳобароидастёбӣбаминтақаҳоиазлиҳозигеополитикӣмуҳимбешазпешмеафзояд. Даринростоякеазшеваҳоимаъмулӣ ва роиҷимубориза набарди иттилоотӣ аст. Набарди иттилоотӣравандимуборизаиҳадафмандонаидавлатҳо, ҷомеаҳовагурӯҳҳоисиёсивуиҷтимоӣтавассутиинтишорииттилоотибатавримахсустаҳиявабарномарезишудаест, ки ба тағйирдоданиафкориоммавамутобиқкарданионбаҳадафҳовуманфиатҳоиинтишордиҳандаииттилоотнигаронидашудааст. Иннабардро таҳоҷуми иттилоотӣ, набардиравонивуистихборотӣ (англ. Information and psychological warfare; русӣ: ”информационно-психологическая война”) низ мегӯянд. Дариннабард, мутаассифона, нафақаткорбурдииттилоотисаҳеҳ, балкитамомианвоъииттилоотнизҷоиздонистамешавад, азҷумладасисаангезӣ, туҳмат, беобрӯкуниирақиб, таҳрифкорӣвағайра.

Кишвари мо дар сарҳади бархурди манофеи давлатҳоиабарқудратиҷаҳонваминтақақарордорад, аз ин аст, ки ҳамеша дар маърази таҳдиди таҳоҷумииттилоотист. Ҳардавлатиманфиатҷӯедаринарсабашеваҳоихосвааҳдофимушаххаспружаизеҳниятсозиихудророҳандозӣкарданмехоҳад. Яке аз масъалаҳоинигаронкунандадаринсамттарғибирӯзафзуниомӯзаҳовағояҳоитундравонаидинивумазҳабӣаст, кидарфазоииттилоотиикишваримотавассутибаъзенерӯҳоихориҷӣвагумоштагонумуздуронидохилиионҳобатавримунтазам интишор дода мешавад. Маҳзҳаминнерӯҳоидохиливухориҷӣбуданд, кидарибтидоисолҳои 90-умиасригузаштабоисишурӯъиҷангишаҳрвандӣдарҷомеаимогардида, Ватанровайронумардумросаргардонкардабуданд.   Даршароитикунунӣнизнерӯҳои зиддиконститутсионӣваифротгарои мазкур таҳтиҳимояисарпарастонибурунмарзиихешазнавбопайгириипружаиисломисиёсӣмехоҳанд, кидарзеҳниятиаҳликишваримоарзишҳоимиллӣваҷомеаидунявиробеқурбкарда, афкориоммаробанафъихудшаклдиҳанд. ДаринҷодапештарвабештаразҳарнерӯимухолифеТТЭҲНИваҳомиёни хориҷии ондастбакоршудаанд. Асоситарин ҳомииТТЭ ҲНИрежимиохундииЭронаст, киазаввалинсолҳоифаъолиятисиёсииинҳизбитундрав, яънеаззамонишурӯъиҷангишаҳрвандииТоҷикистонбатавримаънавӣ ва моддӣбаонкумакмерасонид.

ҶИЭ он замон бо таҳрикдодани рӯҳониёнииртиҷоӣ мехост, кидаркишваримоҳукумати мазҳабиро басариқудраторад, дарҳоле, кидармиёнимардумитоҷикуэронӣбаҷуздинумазҳабумумиятҳоизиёдевуҷуддоштанд, азҷумлазабонуфарҳанг, таърих, арзишҳои муштарак ва умуман, манфиатҳои миллие, ки бар мабнои онҳоимконибароҳмонданиҳамкориҳоисудмандимутақобилавуҷуддоштанд. ДидгоҳиназарияпардозонутеократҳоиҶИЭдоирбамафҳуми“манфиатимиллӣдарқиёсбатаърифҳоимаъмулииинмафҳумхеле тафовут дорад. Таҳтимафҳуми“манфиатимиллӣдаркишварҳоимардумсолормаҷмӯиманфиатҳоибунёдӣ, воқеӣ (объективӣ) ваҳақиқиефаҳмидамешавад, кибароиқонеъкарданимуҳимтаринвавоқеитаринталаботуниёзмандиҳоитабақаҳоиякҷомеаваҳифзибақовурушду тараққиионнигаронидашудааст. Давлатҳамчундастгоҳиҳифзиманофеимиллӣмуваззафаст, киҳамешабароирасиданбаинҳадафиҳамешаафзояндаталошварзад. АммоаздидгоҳиназарияпардозонутеократҳоиҶИЭманфиатимиллӣҷанбаимуғлақиабстрактӣдорад. Онҳоҳифзидавлатиисломӣ, густаришиқаламравиислом (дорулислом) азтариқисудуриинқилобиисломӣвататбиқимуқарраротишаръиродарчаҳорчӯбимазҳабишиаазҷузъиётиаҳдофваманофеимиллӣмедонанд. Аз ин буд, ки ҶИЭ на ба давлату миллати тоҷик, балкибаяк нерӯимаҳдудиисломиёнисиёсӣдастидӯстӣдод, киаксарантаҳтиливоиТТЭҲНИҷамъомадабуданд ва бунёди давлати теократиро дар Тоҷикистон аз тариқимуборизаимусаллаҳонабароиғасбиҳокимиятиконститутсионӣ тарғибмекарданд.

Ин ҳадафи ТТЭ ҲНИбоаҳдофитавсеаталабонаитеократҳоиҶИЭҷиҳатисудуриинқилобиисломӣкомиланмувофиқбуд.Барои татбиқи пружаи тавсеаталабонаи “судури инқилобиисломӣниҳодҳоиқудратииҶИЭ худ дар кишварҳои мусулмоннишини минтақа шабакаи террористие ба вуҷуд оварда буданд, ки тавассути он бо роҳи зӯроварӣҳокимияти сиёсии мавҷударо дар ин кишварњо тағйир додан мехостанд. Боиси таассуф аст, ки онҳоТЭТ ҲНИ-ро низ дар он замон яке аз ҳамин гуна абзорҳои татбиқи лоиҳаи инқилобии худ тасаввур карда, онро ҳамаҷониба дастгирӣ намуданд. Мутаассифона, то ҳолҶИЭҳизбитеррористиинаҳзатробарои худ чунин абзори сиёсие тасаввур мекунад ва дар ин замина ба он мунтазам кумаки моддиву маънавӣмерасонад.

Ҳанӯзазсолҳои 90-умиасригузашта, вақтекигурӯҳҳоимусаллаҳиТТЭҲНИбароибарҳамзаданисохториконститутсионӣдарҶумҳурииТоҷикистонталошварзидабаҷоиондавлатиисломӣбунёдкарданмехостанд, нерӯҳоивижаинизомииҶумҳурииисломииЭронразмандаҳоиТТЭҲНИ-родарурдугоҳҳоимахсусбаомӯзишфарогирифта, баонҳоусулимуборизаҳоитеррористӣваэкстремистиромеомӯхтанд. Ҳамкориҳои ТТЭ ҲНИбомақомотимахсусиҶИЭҳам дар арсаиидеологивуназарӣ ва ҳамдар арсаи низомӣхелегустурдабуданд. СадҳоаъзоиТТЭҲНИдарзамониҷангишаҳрвандӣазтарафикоршиносонумутахассисонинизомииҶИЭбошеваимактабҳои махсуси террористӣтарбиятёфта, баъдазпуштисаркарданимароҳилиомӯзишӣбароиамалиётбакишваримофиристодамешуданд.

ҶИЭ барои ҳамешафаъолнигоҳдоштаниҷабҳаиҷангииттилоотӣшабакаипойгоҳҳоииттилоотиитавтиаандозеро сарпарастӣмекунад, кисомонаҳои“Ислоҳ.нет”, “Паём.нет”, “Востон-нюс”, “Наҳзат.орг”, “Рисолат.тҷ,   “Бомдод”вағайра аз зумраи онҳост. ИнсомонаҳоронафақатҶТпойгоҳҳоииттилоотииифротӣмедонад. Баинқарибӣ - 20-уми декабри соли равон дар торномаи “www.ozodi.org” оид ба фаъолиятисомонаи“Рисолат.тҷ” хабар нашр шуд, кионроҶИЭсарпарастӣмекард, азтарафи Вазорати адлияи ИёлотиМуттаҳидаиАмрикодарқатори 92 расонаиифротӣмамнуъдонисташуд. Ба вижа, алоқамандии ТТЭ ҲНИ ва СПИИ ҶИЭ ин ҷо бояд зикр гардад, ки ҳар рӯз бар зидди манфиатҳои миллии ҶТ хабарҳои бардурӯғро нашр менамуданд.

Дар баробари ин, гурӯҳҳои манфиатдори ин кишвар, ки наҳзатро сарпарастӣ мекунанд, кӯшиш мекунанд, ки вазъиятро дар манотиқи ҳаммарз бо Тоҷикистони ҶИА хароб созанд. Бо ин мақсад гуруҳҳои терористӣ ва пеш аз ҳама қаноти ҷангии ТТЭ ҲНИ – созмони “Ансоруллоҳ”-ро мавриди истифода қарор медиҳанд. Анҷом ёфтани ҳамлаи террористӣ аз сӯи ин созмон ба вулусволии Моҳимайи Афғонистони Бадахшон санаи 19.11.2020с. ва зимни он кушта шудани даҳҳо нафар исботи ин гуфтаҳост. Яъне бо ин амалҳо наҳзатиҳо ва пуштибонҳояшон мехоҳанд ба Тоҷикистон фишор оранд ва давлату миллати моро тарс диҳанд.

Бо зикри ин далелҳо бояд махсус гуфта шавад, ки мардуми Эрон бо тоҷикон ҳамхун ва ҳамтаборанд ва тоҷикон бо шаҳрвандони одии Эрон ҳеҷ мушкилӣ надоранд. Ин корҳое, ки сурат мегирад ва ҳифзи давлати тоҷиконро халалдор месозанд, кори режими охундӣ аст, на мардуми Эрон. Мардуми Эрон – дӯст ва бародари тоҷикон ҳаст ва то абад боқӣ мемонад.

Дар замони ҳозираҷанги иттилоотӣбешазпешшиддатгирифтаистодааст, киҳадафазроҳандозиионҳамворкарданироҳбароидахолатиамалии субъектҳоисиёсӣдарқаламравиобъектҳоисиёсӣ ва дастрасӣ ба сармояҳоитабиивуинсониионҳост. Аз ин рӯ, моро мебояд, ки барои ҳифзиамнияти фазои иттилоотӣваидеологиикишварамон беш аз ҳарвақтаталошварзем. Воқеаҳои охири Белорусу Қирғизистон бозгӯионанд, киточӣандоза зеҳниятсозӣ ва мағзшӯии ҳадафмандонаи коргардонҳоисаҳнаигеополитикӣ метавонад таъсиргузор бошад. Тазоҳуротубархурдҳоииҷтимоивусиёсие, кидаркишварҳоимазкур сурат гирифтаву ҳанӯзҳамҷараён доранд, бидуни шубҳапаёмадитаҳоҷумииттилоотиеҳастанд, ки давлатҳои муайян онҳоро ба хотири манофеи худ роҳандозӣ мекунанд.

Бинобар ин, ҳифзи амнияти фазои иттилоотӣваидеологиикишвар дар шароити кунунӣмасъалаивоқеанмубрамест, кимасъулиятианҷомдоданионроҳар фарду марду ҷомеаимобояд дарк кунад ва дар ин росто дастбакор шавад. Дар ин ҷода беш аз ҳама зиёини кишвар бояд пешсаф бошанд. Мутаассифона, аксари зиёиёни кишвари мо дар баробари таҳоҷумирӯзафзуни бадхоҳону душманони кишварамон, киаксараннамояндагониҳизбуҳаракатҳоитеррористӣмебошанд, мавқеибетафовутонаву бетарафона ихтиёр кардаанд, ки ин худ падидае нигаронкунанда ва таассуфбарангез аст. Дар асл, зиёиён бояд мавқеъгирии давлатӣ дошта бошанд ва дар ростои ҳифзи манофеи миллӣ масъулиятшиносона амал кунанд.

Ардамеҳр Ашуров,

номзади илмҳои сиёсӣ,

ходими калони илмии АМИТ

Тақвим

<< < Феврал 2021 > >>
Дш Сш Чш Пш Ҷм Шб Яш
1 2 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Портали савдои Тоҷикистон (www.tajtrade.tj)


© 2007 - 2021 Мақомоти иҷроияи маҳаллииҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат
кӯчаи 20-солагии Истиқлолият 12
735400 шаҳри Ваҳдат
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Development by: UmedSharipov